वर्गः:गृह्यसूत्रम्

(कल्पः/गृह्यसूत्राणि इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

गृह्यसूत्रसङ्ग्रहः।

कौशिकपद्धतिः

(स्रोतः )

"गृह्यसूत्रम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं२१ पृष्ठानि आहत्य २१ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:गृह्यसूत्रम्&oldid=218681" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्