ज्योतिष

उपवर्गाः

६ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् ६ उपवर्गाः आहत्य ६ सन्ति

"वेदाङ्गानि" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं पृष्ठम् अस्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:वेदाङ्गानि&oldid=160843" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्