"नाटकानि" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानं माध्यमम्

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो उल्लिखिताः ३ सञ्चिकाः सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:नाटकानि&oldid=36919" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः