ऋग्भाष्यम् श्रीमदानन्दतीर्थविरचितम्

उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् ३ उपवर्गाः आहत्य ३ सन्ति

"ऋग्वेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं१६ पृष्ठानि आहत्य १६ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:ऋग्वेदः&oldid=351481" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्