वैदिकग्रन्थेषु विशिष्टाक्षराकृतीनां सम्यक् दर्शनाय Noto Devanagri Serif Fonts अक्षराकृतीनां अवारोपणं अपेक्षितमस्ति।

उपवर्गाः

५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् ५ उपवर्गाः आहत्य ५ सन्ति

"वेदाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं पृष्ठम् अस्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:वेदाः&oldid=220363" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्