ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (दयानन्दसरस्वतीविरचिता)

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (दयानन्दसरस्वतीविरचिता)
दयानन्दसरस्वती
१. ईश्वरप्रार्थनाविषयः →
सम्पादकः — डॉ॰ ज्ञानप्रकाश शास्त्री, जालस्थानीयसंस्करण-सम्पादकः — डॉ॰ नरेश कुमार धीमान्