अस्मिन् वर्गे भविष्यपुराणसम्बद्धानि पृष्ठानि अन्तर्भवन्ति ।

"भविष्यपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २४ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:भविष्यपुराणम्&oldid=84555" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः