प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

भोजराजेन विरचितं समराङ्गणसूत्रधार

वाह्यसूत्राणिसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=समराङ्गणसूत्रधार&oldid=41037" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः