अस्मिन् वर्गे अग्निपुराणसम्बद्धानि पृष्ठानि अन्तर्भवन्ति ।

"अग्निपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२७८ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २०० पृष्ठानि सन्ति

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:अग्निपुराणम्&oldid=47432" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः