अस्मिन् वर्गे मत्स्यपुराणसम्बद्धानि पृष्ठानि अन्तर्भवन्ति ।

"मत्स्यपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२९२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २०० पृष्ठानि सन्ति

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)

(पूर्वतनं पृष्ठम्) (अग्रिमं पृष्ठम्)
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:मत्स्यपुराणम्&oldid=44945" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः